TẦM NHÌN

Tương lai Việt Nam sẽ là trung tâm của hội nhập, sản xuất, tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. TLC International phấn đấu trở thành doanh nghiệp có thể cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á trước năm 2030, tương xứng với tầm vóc quốc gia trong tương lai. Tập đoàn đầu ngành kết nối các doanh nghiệp trên thế giới, đưa vị thế xuất nhập khẩu của Việt Nam nâng tầm thế giới. 

Tương lai Việt Nam sẽ là trung tâm của hội nhập, sản xuất, tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. TLC International phấn đấu trở thành doanh nghiệp có thể cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á trước năm 2030, tương xứng với tầm vóc quốc gia trong tương lai. Tập đoàn đầu ngành kết nối các doanh nghiệp trên thế giới, đưa vị thế xuất nhập khẩu của Việt Nam nâng tầm thế giới.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của TLC International là mang đến cho khách hàng những giải pháp logistics hiện đại, tích hợp dựa trên sự sáng tạo và không ngừng tối ưu hóa các nguồn lực thông qua đội ngũ của chúng tôi, không bao giờ ngừng học hỏi để vượt ra ngoài sự hài lòng của khách hàng để làm hài lòng khách hàng.

GIÁ TRỊ

Công ty TLC quan niệm rằng đối tác là trọng tâm, là định hướng để phục vụ của doanh nghiệp,… Với định hướng này, Công ty TLC mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các khách hàng, đối tác nội địa, trong khu vực và quốc tế…